Przeglądy budowlane Dęblin Przegląd, rycki Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy rzetelnie i fachowo.08-530 Rzezczypospolitej 12 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Dęblin. Przeglądy roczne Dęblin, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Dęblin, ekspertyzy Stanisław Górka poczta@um.deblin.pl poczta@um.deblin.pl rycki 81 880-19-11

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów posiadających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Dęblin
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Dęblin
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Dęblin
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Dęblin
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Dęblin

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Dęblin
kontrole techniczne budynków Dęblin

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Dęblin Portal Dęblin Miasto Dęblin Przeglądy techniczne Dęblin Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku